2018-08-02

Najem pomieszczeń znajdujących w budynku Krytej Pływalni, ul. Edukacji 9 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży artykułów sportowych oraz spożywczych o łącznej powierzchni 19,84 m2 (MOSiR.DZP.PN.203.07.2018)

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego ustnego w formie licytacji stawki czynszowej

Najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Krytej Pływalni, ul. Edukacji 9, 43-100 Tychy na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży artykułów sportowych oraz spożywczych o łącznej powierzchni 19,84 m2

Kategoria: Przetarg nieograniczony w formie publicznego przetargu ustnego polegającego na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni najmu pomieszczeń


Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godzinie 12.00

Data start: 2018-08-03

Data koniec: 2018-08-30
 

Osoba wprowadzające informację: Marcin Cieślik

Załączniki

  Ogłoszenie.pdf 344,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin aukcji_lokal.pdf 315,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór umowy_najem_2018.pdf 664,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 1 i 2.pdf 517,31 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się