Lista artykułów

Nazwa artykułu
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych MOSiR Tychy
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych MOSiR
Tychy
13.03.2018 więcej
Regulamin wynagradzania pracowników MOSiR Tychy
Regulamin wynagradzania pracowników MOSiR Tychy – 2017 rok
13.03.2018 więcej
Regulamin Pracy w MOSiR Tychy
Regulamin Pracy w MOSiR Tychy
13.03.2018 więcej
Regulamin systemu szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników MOSiR
Regulamin systemu szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników
MOSiR
13.03.2018 więcej
Regulamin ocen okresowych pracowników MOSiR
Regulamin ocen okresowych pracowników MOSiR z 09 października
2014 roku
13.03.2018 więcej
Porozumienie w sprawie stosowania ruchomego czasu pracy w MOSiR Tychy
Porozumienie w sprawie stosowania ruchomego czasu pracy w MOSiR
Tychy
13.03.2018 więcej
Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w
tym kierownicze stanowiska urzędnicze w MOSiR Tychy
13.03.2018 więcej
Regulamin dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących
Regulamin dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących
wzrok dla pracowników MOSiR Tychy
13.03.2018 więcej
Informacja dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu
Informacja dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu
13.03.2018 więcej
Kodeks etyczny
Kodeks etyczny
11.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się