Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wykonywanie badań lekarskich dla zawodników w Miejskim Ośrodku Sportu Młodzieżowego w Tychach (MOSM) w 2019 r.
Wykonywanie badań lekarskich dla zawodników w Miejskim
Ośrodku Sportu Młodzieżowego w Tychach (MOSM) w 2019 r.
12.12.2018 więcej
Dostawa paliw do środków transportu oraz sprzętu spalinowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2019 r.
Dostawa paliw do środków transportu oraz sprzętu spalinowego
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2019 r.
08.12.2018 więcej
ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA, MONITORINGU NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W TYCHACH W 2019 R.
ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA, MONITORINGU NA
POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W TYCHACH W
2019 R.
16.11.2018 więcej
ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA JUNIORÓW U20 W HOKEJU NA LODZIE
ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA NA MISTRZOSTWACH
ŚWIATA JUNIORÓW U20 W HOKEJU NA LODZIE
25.10.2018 więcej
Sukcesywna dostawa chemii basenowej na potrzeby Krytej Pływalni w Tychach
Sukcesywna dostawa chemii basenowej na potrzeby Krytej Pływalni
w Tychach
16.10.2018 więcej
Przeprowadzenie remontu stacji uzdatniania wody na Krytej Pływalni
Przeprowadzenie remontu stacji uzdatniania wody w obiegu niecki
brodzika dziecięcego na Krytej Pływalni w Tychach, ul. Edukacji
9
03.10.2018 więcej
Dostawa odzieży sportowej oraz plecaków i piłek sportowych - II
Dostawa odzieży sportowej oraz plecaków i piłek sportowych -
II Postępowanie
20.08.2018 więcej
Dostawa odzieży sportowej oraz plecaków i piłek sportowych
Dostawa odzieży sportowej oraz plecaków i piłek sportowych
24.07.2018 więcej
Przeprowadzenie remontu 2 sprężarek tłokowych MYCOM N8L
Przeprowadzenie remontu 2 sprężarek tłokowych MYCOM N8L na
Stadionie Zimowym w Tychach, ul. Gen. de Gaulle'a 2
18.05.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się